Съвременните системи за видеонаблюдение включват в себе си, както стандартно наблюдение, така и анализиращи функциии базирани на AI изкуствен интелект.

ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
РАЗПОЗНАВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОМЕРА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
ОТЧИТАНА НА ИЗОСТАВЕН БАГАЖ